Köpprocessen – så går ett fastighetsköp till i Spanien

Ett köp av bostad i Spanien tar cirka 6-8 veckor och allt sker på spanska. Vi hjälper dig genom denna process och ser till att du får kontakt med en advokat som ser till att allt blir korrekt.

Köpprocessen – steg för steg

Efter genomförd visning kommer köpare och säljare överens om pris för bostaden.
Reservationskontraktet (Contrato de Reserva) är ett dokument som fastställer pris och betalningsvillkor. 6 000 Euros betalas som deposition och säljaren tar bort fastigheten från marknaden under en reservationsperiod på (ca 8-14 dagar). Dokumentation inhämtas från fastighetsregistret för att försäkra sig om att alla uppgifter om bostaden är korrekta.
Din advokaten kontrollerar att all fakta, tillstånd och licenser kring bostaden stämmer och att det inte finns några skulder, hyresgäster eller andra belastningar registrerade på bostaden.
Köpekontraktet (Contrato de Compraventa) skrivs mellan köpare och säljare. I samband med kontraktsskrivningen betalar köparen som regel 10 % av bostadens pris.
Det sista steget i ett fastighetsköp i Spanien görs hos en notarie. Både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart (Escritura de Compraventa). I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar. Några dagar efter att lagfarten undertecknats kan den hämtas ut hos notarien varefter den ges vidare till fastighetsregistret, som ser till att bostaden officiellt blir registrerad i den nya ägarens namn. Nu betalas alla omkostnader, avgifter, överföringsskatt och övriga lagfartskostnader. Med hjälp av din advokat sköter överförs alla kontrakt som vatten, el m.m. samt diverse skatter som rör bostaden i den nya ägarens namn.

Glöm inte att...

När du köper en bostad i Spanien måste du alltid räkna med att det tillkommer en del skatter och avgifter.