Köpa bostad

När du köper en bostad i Spanien via en mäklare är det lite annorlunda än vad du är van vid från Sverige. I Sverige är fastighetsmäklare sedan 1984 ett av staten reglerat yrke och för att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs en högskoleutbildning. I Spanien är titeln fastighetsmäklare inte skyddad, vilket innebär att i stort sett vem som helst utan erfarenhet och kunskap kan använda sig av den titeln.
Det innebär att du bör vara ytterst försiktig med vem du väljer att kontakta för att köpa en bostad på Costa del Sol. Det finns över 1 000 registrerade fastighetsmäklare utmed kusten från Nerja i öster till Estepona i väster. Hur ska du veta att du väljer den rätta mäklaren som du kan lita på och kan erbjuda dig exakt vad du söker efter.

Det är här bostadcostadelsol.com kommer in i bilden. Under 12 år har vår ägare Sven F. Källström drivit mäklarföretaget Alamo Costa del Sol Real Estate och har en stor samlad kunskap och alla viktiga kontakter för att kunna guida dig genom köpprocessen och uppfylla din dröm om ett boende på Costa del Sol. Tillsammans reder vi ut några viktiga frågeställningar för att uppnå ett effektivt resultat. Var på Costa del Sol vill du bo, vilken typ av bostad söker du och hur mycket får det kosta?

Låt mig bli din personliga rådgivare för ditt bostadsköp. Allt sker på svenska och det bästa av allt, vår hjälp kostar dig ingenting!

Kostnader vid ett fastighetsköp

Vid köp av en bostad i Spanien finns ett par kostnader och skatter som måste betalas.

Köpprocessen i Spanien – steg för steg

Förutom att en mäklare i Spanien arbetar annorlunda så är proceduren för själva köpet inte som vi är vana vid från Sverige. Så här går köpprocessen till i Spanien, steg för steg:

Köpprocessen i Spanien skiljer sig på många punkter från den svenska. En mycket stor skillnad är att det inte förekommer budgivning, som vi är vana vid. Visningar sker inte heller på samma sätt. I Spanien arrangerar man inte en organiserad visning under en söndag där flera köpare konkurrerar om vem som bjuder mest för en fastighet med ett fast utgångspris. Även i Spanien har varje bostad ett begärt pris men sedan, med mäklarens hjälp, kommer ni fram till ett pris som köpare och säljare kan acceptera och då blir det affär. Det kan vara det begärda priset eller ett pris något under.
Du måste ha två saker för att kunna köpa en bostad i Spanien. Du behöver ett spanskt personnummer (NIE-nummer) och ett bankkonto i ditt namn i valfri spansk bank. Utan dessa två saker kan du helt enkelt inte köpa en bostad, det gäller alla utländska medborgare. Båda dessa saker kan jag hjälpa dig med. Du kan välja mellan att förbereda detta i god tid innan du har bestämt dig för vilken bostad du vill köpa eller du kan göra det med min hjälp när du har hittat den rätta fastigheten.

Steg ett – reservationsavtal

När parterna kommit överens om priset skriver mäklaren ett reservationsavtal för köpet och köparen betalar normalt 6 000 euro i deposition till mäklaren eller till köparens advokat. I och med att 6 000 har betalats, så tas objektet bort från marknaden och kan inte säljas till någon annan. Detta gäller även om mäklaren skulle få ett högre pris från någon annan köpare.

På detta stadium måste köparen ha skaffat sig ett juridiskt ombud, normalt en advokat, för att påbörja en rad kontroller av fastigheten. Man bör som köpare inte använda en advokat som arbetar för mäklaren. Köparen ska ha sitt eget ombud som enbart arbetar för honom för att ha kontroll på fastighetens juridiska status, men också för att kontrollera att mäklaren upprättar ett korrekt reservationsavtal och sätter in de 6 000 eurona på ett klientmedelskonto. Ofta har även säljaren en advokat. Om så är fallet samarbetar dessa två. I reservationsavtalet kan köpet villkoras med till exempel låneförbehåll, visningsförbehåll eller förbehållet att en teknisk inspektion ska genomföras och godkännas av köparen. Om det föreligger juridiska skäl eller om förbehållet inte uppfylls, ska alltid de deponerade 6 000 eurona omgående återbetalas till köparen.

Steg två – det privata köpeavtalet

Inom ett par veckor efter det att reservationsavtalet har undertecknats skrivs ett privat kontrakt mellan köparen och säljaren och detta avtal skrivs av parternas advokater, aldrig av mäklaren. I detta avtal inkluderas alla villkor, såsom pris, tillträdesdag och inventarielista över möbler. Normalt går det fyra till åtta veckor mellan kontraktets undertecknande och tillträdesdag. Tiden kan dock förlängas beroende på köparens och säljarens möjlighet att tillträda respektive lämna fastigheten.
I samband med att det privata köpeavtalet undertecknas betalar köparen 10 procent av köpeskillingen. Detta belopp betalas aldrig till mäklaren utan endera till köparens advokat om hen har fullmakt, direkt till säljarens bankkonto eller till säljarens advokats bankkonto. Om säljaren av någon anledning drar sig ur affären ska han – enligt spansk lag – ersätta köparen med ett belopp motsvarande två gånger handpenningen, det vill säga betala tillbaka de 10 procent som erlagts plus lika mycket till. Detta är att betrakta som ett skadestånd till köparen.
Om köparen drar sig ur affären i detta läge så förlorar han hela sin 10-procentiga handpenning. Normalt finns flera andra villkor. Det kan gälla vad som ska hända med möblerna i huset, som ofta ingår i köpet. Vad händer om köparens advokat finner något fel i handlingarna? Ska handpenningen spärras på ett speciellt bankkonto? Vad händer om köparen inte lyckas få ett lån? Om inget har skrivits förlorar köparen självklart handpenningen om han inte lyckas få fram köpeskillingen. Vem ska svara för de olika avgifterna i samband med köpet? Vad händer om säljaren ångrar sig eller säljer till någon annan?

Att äga en bostad i Spanien

När du köpt din drömbostad kommer du att betala vissa årliga kostnader och skatter för din fastighet samt driftskostnader.

Steg tre – tillträde och lagfart

När man är framme vid det tillträdesdatum som har fastställts i det privata köpeavtalet, så genomförs det officiella köpet. Detta görs på ett notariekontor, som normalt väljs ut av köparens advokat, men kan ske hos vilken notarie som helst. Notariens främsta uppgift är att identifiera parterna och göra en slutkontroll av att allt är i sin ordning. Pass måste således medföras. Han kontrollerar att säljarens bank får slutbetalt om säljaren har ett hypotekslån och att köparens eventuella banklån skrivs in i köpehandlingen. I båda dessa fallen medverkar en representant från respektive bank hos notarien vid tillträdet. Köpehandlingen som upprättas hos notarien kallas för escritura de compraventa. Den undertecknas inför notarien av såväl säljare som köpare. I samband med undertecknandet betalas den officiella köplikviden och nycklarna överlämnas. Endast checkar dragna på en spansk bank accepteras som betalningsmedel. Tillträdesdag är således alltid den dag som undertecknandet hos notarien äger rum. Hos notarien får köparen med sig en kopia av lagfarten (copia simple) och efter 3–6 månader kommer originalet (escritura de compraventa) från fastighetsregistret. Köpet kan genomföras i annan valuta än euro. Om både säljare och köpare är svenskar kan priset sättas i svenska kronor, dollar eller annan valuta.