Kjøp en bolig

Når du kjøper bolig i Spania gjennom en megler, er det litt annerledes enn det du er vant til fra Norge. I Norge er det krav om utdanning, dette er at du må bestå en bachelorgrad som eiendomsmegler og to års praktisk arbeid for å kunne få «eiendomsmeglersertifikat» og titulere deg eiendomsmegler. I Spania er tittelen eiendomsmegler ikke beskyttet, noe som betyr at stort sett alle uten erfaring og kunnskap kan bruke den tittelen.

Det betyr at du bør være ekstremt forsiktig med hvem du velger å kontakte for å kjøpe bolig på Costa del Sol. Det er over 1000 registrerte eiendomsmeglere langs kysten fra Nerja i øst til Estepona i vest. Hvordan vet du at du velger riktig megler som du kan stole på og kan tilby deg akkurat det du leter etter.

Det er her Bolig Costa del Sol kommer inn i bildet. Vår eier Sven F. Källström har i 12 år drevet eiendomsselskapet Alamo Costa del Sol Real Estate og har en bred kunnskap og erfaring som eiendomsmegler samt alle viktige kontakter for å kunne veilede deg gjennom kjøpsprosessen og oppfylle drømmen din om å kjøpe bolig på Costa del Sol. Sammen løser vi noen viktige saker for å oppnå et effektivt resultat. Hvor på Costa del Sol vil du bo, hva slags overnatting leter du etter og hvor mye vil det koste?

La meg være din personlige rådgiver for ditt boligkjøp. Alt gjøres på svensk og best av alt, vår hjelp koster deg ingenting !

Kostnader ved et eiendomskjøp

Når du kjøper bolig i Spania er det noen kostnader og skatter som må betales.

Kjøpsprosessen i Spania – trinn for trinn

I tillegg til at en megler i Spania fungerer annerledes, er ikke prosedyren for selve kjøpet det vi er vant til fra Sverige. Slik fungerer kjøpsprosessen i Spania, trinn for trinn:

Kjøpsprosessen i Spania skiller seg på mange måter fra den svenske. En veldig stor forskjell er at det ikke er budgivning, slik vi er vant til. Visninger skjer heller ikke på samme måte. I Spania arrangerer de ikke en organisert visning på en søndag hvor flere kjøpere konkurrerer om høyeste bud på en eiendom med fast startpris. Selv i Spania har hver eiendom en prisantydning, men så, med hjelp av megler, kommer du frem til en pris som kjøper og selger kan akseptere og så blir det en avtale. Det kan være prisantydning eller en pris litt under.

Du må ha to ting for å kunne kjøpe en eiendom i Spania. Du trenger et spansk personlig identifikasjonsnummer (NIE-nummer) og en bankkonto i ditt navn i enhver spansk bank. Uten disse to tingene kan du rett og slett ikke kjøpe bolig, dette gjelder alle utenlandske statsborgere. Jeg kan hjelpe deg med begge disse tingene. Du kan velge mellom å klargjøre dette i god tid før du har bestemt deg for hvilken bolig du vil kjøpe eller du kan gjøre det med min hjelp når du har funnet den rette eiendommen.

Trinn én – reservasjonsavtale

Når partene er blitt enige om prisen, skriver megler en reservasjonsavtale for kjøpet og kjøper betaler normalt 6.000 euro som depositum til megler eller til kjøpers advokat. Ettersom det er betalt 6000,- fjernes objektet fra markedet og kan ikke selges til noen andre. Dette gjelder også dersom megleren skulle få høyere pris fra en annen kjøper.

På dette stadiet må kjøper ha fått en juridisk representant, normalt en advokat, for å starte en rekke kontroller av eiendommen. Som kjøper bør du ikke bruke en advokat som jobber for megleren. Kjøper må ha sin egen agent som kun jobber for at han skal ha kontroll over eiendommens juridiske status, men også for å kontrollere at megleren utarbeider en korrekt reservasjonsavtale og setter inn de 6.000 euroene på en klientkonto. Ofte har selger også en advokat. I så fall fungerer disse to sammen. I reservasjonsavtalen kan kjøpet betinges med for eksempel låneklausul, visningsklausul eller klausul om at teknisk kontroll skal gjennomføres og godkjennes av kjøper. Dersom det er juridiske grunner eller dersom forbeholdet ikke er oppfylt, skal de 6.000 euro som er deponert alltid returneres til kjøper umiddelbart.

Trinn to – den private kjøpsavtalen

Innen et par uker etter at reservasjonsavtalen er signert, utarbeides en privat kontrakt mellom kjøper og selger og denne avtalen skrives av partenes advokater, aldri av megler. Denne avtalen inkluderer alle betingelser, som pris, tilgangsdato og inventarliste over møbler. Normalt går det fire til åtte uker mellom signering av kontrakten og innreisedagen. Tiden kan imidlertid forlenges avhengig av kjøpers og selgers mulighet til henholdsvis å gå inn og ut av eiendommen.

Når den private kjøpeavtalen er signert, betaler kjøper 10 prosent av kjøpesummen. Dette beløpet utbetales aldri til megler, men enten til kjøpers advokat dersom denne har fullmakt, direkte til selgers bankkonto eller til selgers advokats bankkonto. Dersom selgeren trekker seg fra handelen av en eller annen grunn, må han – i henhold til spansk lov – kompensere kjøperen med et beløp tilsvarende det dobbelte av forskuddsbetalingen, det vil si betale tilbake de betalte 10 prosentene pluss samme beløp. Dette er å anse som kompensasjon til kjøper.

Hvis kjøperen trekker seg fra handelen i denne situasjonen, mister han hele forskuddsbetalingen på 10 prosent. Vanligvis er det flere andre forhold. Det kan gjelde hva som skal skje med møblene i huset, som ofte følger med på kjøpet. Hva skjer hvis kjøpers advokat finner noe galt med dokumentene? Skal innskuddet sperres på en spesiell bankkonto? Hva skjer hvis kjøperen ikke får lån? Dersom det ikke er skrevet noe taper kjøper selvsagt forskuddsbetalingen dersom han ikke klarer å kreve inn kjøpesummen. Hvem skal stå for de ulike gebyrene i forbindelse med kjøpet? Hva skjer hvis selgeren ombestemmer seg eller selger til noen andre?

Å eie en bolig i Spania

Når du kjøper drømmeboligen, betaler du visse årlige kostnader og skatter for eiendommen din samt driftskostnader.

Trinn tre – tilgang og tittel

Når du kommer til tilgangsdatoen fastsatt i den private kjøpsavtalen, gjennomføres det offisielle kjøpet. Dette gjøres ved et notarkontor, som normalt velges av kjøpers advokat, men kan gjøres hos enhver notarius publicus. Notarens hovedoppgave er å identifisere partene og foreta en siste kontroll av at alt er i orden. Pass må derfor medbringes. Han kontrollerer at selgers bank er innbetalt i sin helhet dersom selger har pant og at kjøpers eventuelt banklån er oppført i kjøpsskjøtet. I begge disse tilfellene deltar en representant fra den respektive banken med notarius på innreisetidspunktet. Kjøpsbrevet som er utarbeidet hos notaren kalles escritura de compraventa. Det er signert for notarius av både selger og kjøper. I forbindelse med signeringen betales den offisielle kjøpesummen og nøklene utleveres. Kun sjekker trukket på en spansk bank aksepteres som betaling. Tiltredelsesdagen er derfor alltid den dagen underskrift hos notarius skjer. Hos notarius får kjøper kopi av skjøtet (copia simple) og etter 3–6 måneder kommer originalen (escritura de compraventa) fra eiendomsboken. Kjøpet kan gjøres i en annen valuta enn euro. Hvis både selger og kjøper er svensker, kan prisen settes i svenske kroner, dollar eller annen valuta.