Kjøpsprosessen – hvordan fungerer et eiendomskjøp i Spania

Å kjøpe bolig i Spania tar ca 6-8 uker og alt gjøres på spansk. Vi hjelper deg gjennom denne prosessen og sørger for at du får kontakt med en advokat som vil sørge for at alt er riktig.

Kjøpsprosessen – trinn for trinn

Etter visningen blir kjøper og selger enige om en pris på boligen.

Reservasjonskontrakten
(Contrato de Reserva) er et dokument som fastsetter pris og betalingsbetingelser. 6.000 Euro betales som depositum og selger fjerner eiendommen fra markedet i løpet av en reservasjonsperiode på (ca. 8-14 dager). Det innhentes dokumentasjon fra matrikkelen for å sikre at alle opplysninger om boligen er korrekte.

Din advokat kontrollerer at alle fakta, tillatelser og lisenser rundt boligen er korrekte og at det ikke er registrert gjeld, leietakere eller andre heftelser på boligen.

Kjøpekontrakten (Contrato de Compraventa) er skrevet mellom kjøper og selger. I forbindelse med skriving av kontrakt betaler kjøper vanligvis 10 % av boligens pris.

Det siste trinnet i et boligkjøp i Spania gjøres hos en notarius. Både kjøpere og selgere, enten sammen med sine advokater eller bare advokatene med fullmakt, møter en notarius for å undertegne skjøtet (Escritura de Compraventa). Kjøper betaler i forbindelse med dette restbeløpet av boligens pris til selger og selger overleverer nøklene til boligen. Noen dager etter at skjøtet er underskrevet kan det hentes hos notarius, hvoretter det sendes videre til tinglysingen, som sørger for at boligen er offisielt registrert i den nye eierens navn. Nå er alle faste kostnader, gebyrer, overføringsavgift og andre saksomkostninger betalt. Ved hjelp av din advokat overføres alle kontrakter som vann, strøm etc. samt diverse avgifter knyttet til boligen til navn på ny eier.

Ikke glem å...

Når du kjøper en eiendom i Spania må du alltid regne med at det kommer noen skatter og avgifter.