Starta och driva företag i Spanien

Förutsättningarna för svenska medborgare att driva affärsverksamhet i Spanien är obegränsade. Som EU-medborgare är det fritt fram att etablera ett företag i Spanien.
Det är ingen större skillnad att starta en verksamhet i Sverige eller i Spanien. För vissa yrkesgrupper, främst inom sjukvården, kräver de spanska myndigheterna att din examen godkänns i Spanien. Många svenskar startar verksamhet på Costa del Sol. Det kan vara fastighetsmäklare, hantverkare, restaurang-, hotell- eller kaféägare, IT-specialister, byggmästare, bilmekaniker, hårfrisörer och olika typer av butiksägare, för att nämna några exempel.
Innan du startar ett företag i Spanien bör du upprätta en affärsplan där du analyserar vad det är du vill jobba med. Detta inbegriper en budget, en kalkyl och vilken personal och företagsform du vill använda dig av.

Vår ägare, Sven F. Källström, har startat och drivit olika företag under mer än 35 år i Spanien. Om du funderar på att starta någon form av verksamhet i Spanien så är du välkommen att kontakta honom direkt så kan ni tillsammans diskutera din affärsplan och han kan ge dig sin uppfattning om det är hållbart och värt att satsa på.

Om du kommer till beslutet att fortsätta och starta verksamheten behöver du en bolagsform och hjälp att starta upp företaget samt någon som sköter bokföringen. Vi sätter dig i förbindelse med ett företag som är specialiserad på allt detta. Vi har arbetat med det företaget i över 30 år och det har varit en stor trygghet och dessutom är det svenskägd så du behöver inte oroa dig för språkproblem.

Låt oss berätta vilka olika företagsformer du kan välja mellan när du ska starta upp en affärsverksamhet i Spanien.

De spanska företagsformerna påminner mycket om de svenska. Det är mycket lite som skiljer länderna åt. Som företagare kan du fritt välja företagsform, som är följande:

Enskild firma (Cuenta Propia)

Att driva verksamheten i enskild firma kallas för att vara Autónomo och innebär att din privata ekonomi är helt sammanblandad med ditt företags. För att försöka hålla isär det privata från företaget kan det vara en god idé att ha två separata bankkonton. Ett för näringsverksamheten och ett för dig som privatperson. Verksamheten registreras dels hos skattemyndigheten, dels hos försäkringskassan.
Det finns inga krav på att satsa ett visst kapital i företaget. Du måste ha en ordnad löpande bokföring, som avslutas med en årsredovisning. När verksamheten ska deklareras, vilket ska ske per den 31 december varje år, behöver du bara presentera en resultaträkning. Balansräkningen visas inte i deklarationen.
Tidsåtgången för att starta en enskild firma är cirka en dag och kostnaden för detta kan uppskattas till cirka 200 euro inklusive moms. Momsen ska redovisas kvartalsvis liksom dina egna och dina anställdas sociala kostnader. Verksamhetens organisationsnummer är samma som ditt privata spanska NIE-nummer.

Filial (Sucursal)

En filial förknippas normalt med att ett utländskt bolag vill starta affärsverksamhet i Spanien som en del av det utländska bolaget. En filial måste registreras hos handelsregistret (motsvarande Bolagsverket i Sundsvall) och bildas hos en notarie, som upprättar en escritura (ungefär som registreringsbevis). Eftersom en filial är en del av ett annat bolag, finns inga regler om minimikapital. Huvudbolaget ansvarar för verksamheten.

Privat aktiebolag (Sociedad Limitada – S.L.)

Det räcker att en person äger, driver och styr bolaget. Uppåt finns ingen gräns för hur många ägare eller styrelseledamöter som får finnas. Kapitalet, som måste satsas, är minimum 1 euro men normalt 3 000 euro. Så länge kapitalet i aktiebolag inte når siffran tre tusen euro, kommer följande regler att gälla: Ett belopp som minst motsvarar 20 procent av vinsten ska avsättas till reservfonden tills reservfonden tillsammans med aktiekapitalet når tre tusen euro.
I händelse av frivillig eller tvångslikvidation, om företagets tillgångar är otillräckliga för att uppfylla betalningen av sociala förpliktelser, kommer delägarna att vara solidariskt ansvariga för skillnaden mellan beloppet på tre tusen euro och beloppet av det tecknade kapitalet.
Normalt utgör bolagets ägare dess styrelse medan den som är firmatecknare kallas administrador (ungefär företagsledare).  Så den som i praktiken bestämmer i bolaget är administradoren. En juridisk person kan vara administrador.
Gången att starta ett S.L.-bolag är följande: Det första steget är att ansöka om ett namn hos handelsregistret i Madrid. Där kontrolleras att inget annat företag i hela Spanien har samma namn det du ansöker om eller att något anses vara förväxlingsbart. Du kan ansöka om flera namn samtidigt vilka prövas i den ordning som du har prioriterat dem.
Den som står som sökande måste bli delägare i bolaget. Inom en vecka brukar man få svaret på namnansökan. När du fått det sökta namnet beviljat, tar du namnbeviset med till din bank och sätter in minimum 3 000 euro som aktiekapital. Som kontohavare anges det beviljade namnet. Banken kommer att skriva ut ett speciellt kvitto på att du har satsat aktiekapitalet.
Det tredje steget är att besöka en notarie för att bilda bolaget. När escrituran är färdigbehandlad hos notarien ska den lämnas in hos skattemyndigheten och då får du ett preliminärt organisationsnummer. Detta kommer att börja på bokstaven B.
Därefter ska escrituran presenteras för handelsregistret (motsvarande Bolagsverket i Sundsvall). Där kontrolleras att alla handlingar som notarien upprättat är korrekta. Och om så är fallet registreras bolaget. Behandlingstiden hos handelsregistret kan uppgå till en månad. När du fått tillbaka escrituran från Handelsregistret tar du den till skattemyndigheten för att få det definitiva organisationsnumret. Detta brukar alltid bli samma som det preliminära numret du tidigare har fått.
Till sist måste du ta escrituran till din bank, vars juristavdelning måste kontrollera och godkänna den. När detta gjorts är bolagets bankkonto öppnat och du kan göra insättningar och uttag.
Tidsåtgången för att starta ett S.L.-bolag kan komma att bli cirka två månader. Kostnaden för att starta ett bolag kan normalt uppskattas till cirka 2 000 euro och detta belopp inkluderar utlägg, arvoden och moms.

Publika aktiebolag (Sociedad Anónima – S.A.)

I princip är det som att starta ett S.L.-bolag, men reglerna är mer formella för att skydda minoritetsägare och aktiekapitalet är minimum 60 000 euro. Kallelse måste ske till olika stämmor via annonsering i pressen. I princip startar man bara ett S.A.-bolag om man funderar på en börsintroduktion. Vid registreringen får ett S.A.-bolag ett organisationsnummer som börjar på A.