Svenska Skolan i Fuengirola

Svenska Skolan i Fuengirola startade 1969 och är en av de äldsta svenska institutionerna på Costa del Sol. Den är även den största svenska utlandsskolan i världen med över 300 elever läsåret 2023/2024 som är det högsta elevantalet sedan starten.

Skolan erbjuder för- & grundskola samt gymnasieutbildning och följer svenska läroplaner & styrdokument. Skolan är godkänd av svenska Skolverket för grundskola och gymnasieundervisning samt godkänd av Junta de Andalucia för förskola, grundskola och gymnasium. Eleverna har möjlighet att få både spanska och svenska avgångsbetyg efter fullföljda studier.

Hur startade allt?

Initiativtagarna till skolan var två svenska kvinnor, Anne Palmers och Åsa Hvid-Hansen som med sina familjer bodde på kusten redan på 60-talet. Båda hade barn som var i skolålder och båda letade de efter ett modernt skolalternativ för sina barn. Anne var visionären som trodde på idén att det gick att starta en utlandsskola med ekonomiskt stöd från svenska staten och från dåvarande skolöverstyrelsen. Åsa var den som hade de lokala kontakterna i stan, på kommunhuset, banker, och bland advokater. Med förenade krafter startade de något som skulle bli mycket större och långvarigare än vad de någonsin själva kunnat tro.

Bild: ensueco.com