Svenska skatteregler vid flytt till Spanien

När man beslutar sig för att flytta ut från Sverige, både fysiskt och skattemässigt, och bli mantalsskriven och fast boende i Spanien – vilka skattemässiga konsekvenser får då detta i Sverige?

Frågorna blir många och vi ska här försöka reda ut några av begreppen och ge råd och anvisningar om var det går att få mer information när svaren inte är självklara.
Eftersom lagarna i Sverige, och då speciellt skattelagarna, ständigt ändras bör uppdaterad information inhämtas när flytten blir aktuell. Informationen i denna artikel bör användas som en vägledning och inte som en lagtext.

När du äger en fritidsbostad...

Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige.

Svenska skatteregler när du flyttar till Spanien

Vad innebär det att flytta till Spanien? Jo, det innebär att du och din familj avyttrar er svenska bostad, säljer ert svenska familjebolag, ändrar bostadsadressen till Spanien och flyttar ert bohag till den spanska bostaden.
Om du flyttat från Sverige till Spanien kan du vara oinskränkt eller inskränkt skattskyldig i Sverige. Om du inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men tidigare varit bosatt i Sverige kan du skattemässigt bli behandlad på samma sätt som om du hade fortsatt att bo i Sverige. Detta kallas för obegränsat skattskyldig i Sverige. Om så är fallet innebär det att alla inkomster från hela världen ska skatteredovisas i Sverige trots att du anser dig utflyttad. Obegränsat skattskyldig i Sverige är den person som antingen:

Det räcker att en av punkterna har uppfyllts för att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldig är den person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Normalt är det så att om du äger exempelvis en fritids- bostad i Sverige är du skattskyldig för denna bostad i Sverige, men inte för andra inkomster. Detta kallas för begränsat skattskyldig.

Skatt i Sverige efter utflyttning

Vissa inkomster kommer att bli beskattade i Sverige även om svenska Skatteverket anser dig skattemässigt utflyttad från Sverige. Detta gäller inkomster som har en stark anknytning till Sverige. Det gäller exempelvis:

Övriga inkomster beskattas i Spanien med undantag för SINK, som vi strax återkommer till. Utflyttningsåret beskattas du i Sverige för alla inkomster som du erhållit under perioden den 1 januari till utflyttningsdagen. Kontantmässig fördelning gäller, det vill säga du ska likviditetsmässigt ha fått inkomsten innan utflyttningsdagen för att behöva deklarera inkomsten i Sverige. Lön, pension, ränteinkomster och utdelningar ska beskattas i Sverige i den mån du har erhållit inkomsten (till dig) innan utflyttningsdagen.

En specialregel gäller mellan Sverige och Spanien vad avser vinst vid avyttring av aktier. Normalt beskattas dessa i Sverige fem eller tio år efter utflyttning. Men i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien skattas aktieavyttring enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Inkomster som kommer från Sverige, trots att du bor i Spanien (främst pension), skattas i Sverige enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Vad krävs för att du ska bli skattemässigt utskriven från Sverige?

SINK

Alla svenska medborgare, som är utflyttade till Spanien, och för den delen utflyttade till i stort sett vilket land som helst, måste betala SINK-skatt på inkomster från Sverige. För de flesta innebär detta att pension och anställningsinkomster från Sverige ska beskattas i Sverige enligt regler för SINK. Denna skatt är en definitiv skatt som inte ska deklareras. Utbetalaren av pensionen eller lönen ska på uppdrag av Skatteverket dra SINK-skatten i samband med utbetalning av lönen eller pensionen samt leverera skatten till svenska Skatteverket. Det finns inga avdragsgilla kostnader att dra av mot SINK-skatten.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att man ska få SINK-skatt:

Om du får din SINK-ansökan beviljad gäller följande: