Kostnader att äga en bostad i Spanien

När du har slutfört din affär och har lagfarten i handen kommer du att betala vissa årliga kostnader och skatter för din fastighet samt driftskostnader.

Kommunal fastighetsskatt (impuesto sobre bienes inmuebles, IBI)

IBI är den årliga fastighetsskatten som normalt betalas en gång om året och senast den 31 december på blankett 210 till den kommun där fastigheten är belägen. Beloppet beräknas utifrån fastighetens skattemässiga värde: typ av egendom, område och värdet på byggnaden. Normalt är denna skatt 0,5 procent av taxeringsvärdet, som på spanska heter valor catastral.

Bostadsrättsförening (comunidad de propietarios)

I varje bostadskomplex är varje bostadsägare skyldig att betala en månadsavgift för underhåll och skötsel av de gemensamma områdena. Kostnaderna varierar beroende på bostadskomplexet och täcker underhåll av trädgårdsområden, pool, eventuella säkerhetsvakter, städning och skötsel av övriga gemensamma utrymmen. El och vatten ingår inte i denna kostnad.

Sophämtningsavgift (basura)

Sophämtning betalas till kommunen och kostar 50–100 euro per år beroende på fastighetens storlek och belägenhet.

Hemförsäkring (seguro de hogar)

Kostnaden för en normal lägenhet på 2–3 sovrum ligger på mellan 300–400 euro per år vilket då inkluderar både själva bostaden samt lösöret. Det finns flera skandinaviska försäkringsagenter på Costa del Sol som kan erbjuda dig en hemförsäkring. Om du finansierar köpet via en spansk bank kommer banken att erbjuda dig försäkring för ditt boende.

Elektricitet

För att få elkontraktet överfört i sitt namn eller för att få ett helt nytt kontrakt, går man till elbolagets kontor på den ort där man bor. Följande ska medföras:

Det är viktigt att man uppskattar sitt elbehov innan man beställer elmätaren. Högre kraftbehov ger naturligtvis högre kostnader både vad gäller installation och förbrukning. Det är viktigt att kontrollera att det finns installerat en jordfelsbrytare i fastigheten. I dagsläget är detta ett krav även för äldre bostäder.

Vatten

Vattentillförseln sköts normalt av kommunen eller av ett privat bolag som kommunen har anlitat. När man köper bostad i Spanien bör man alltid se till att vattenmätaren registreras i ens eget namn. Följande handlingar ska tas med till vattenbolaget:
Vattenräkningarna sänds ut från rådhuset eller från det företag som sköter vattendistributionen. Om man tror att det finns tidigare obetalda räkningar (vilket man alltid ska kontrollera hos kommunen eller vattenbolaget före köpet) kan man också beställa en helt ny vattenmätare. Då skriver man ett nytt kontrakt med vattenbolaget, och tar inte ansvar för den tidigare ägarens räkningar. Om det blir ytterligare kostnader vid installationen av vattenmätaren ska den nya ägaren stå för dessa kostnader. Vid installation av en ny vattenmätare måste tidigare räkningar vara betalda och den senaste räkningen ska presenteras. Detta gäller dock inte vid nyproduktion. Man kan också arrangera så att de gamla, obetalda räkningarna dras av direkt från köpeskillingen så att och den nya ägaren kan betala dem. Priserna på vatten varierar kraftigt beroende på var i Spanien man bor.

Sophantering och avloppsavgift

Kommunen ansvarar för sophämtningen. Räkningen för sophanteringen kommer en gång per år. I vissa kommuner är sophantering inbakad i den kommunala fastighetsskatten. Avloppsräkningarna kommer fyra gånger per år och för det mesta sköter vattenbolaget detta. Ibland är avloppshanteringen också inbakad i vattenavgiften.