Kostnader ved å eie en bolig i Spania

Når du har fullført avtalen og har skjøtet i hånden, betaler du visse årlige kostnader og skatter for eiendommen din samt driftskostnader.

Kommunal eiendomsskatt (impuesto sobre bienes inmuebles, IBI)

IBI er den årlige eiendomsskatten som normalt betales en gang i året og senest 31. desember på skjema 210 til kommunen der eiendommen ligger. Beløpet beregnes ut fra eiendommens ligningsverdi: eiendomstype, areal og bygningens verdi. Normalt er denne skatten 0,5 prosent av takstverdien, som på spansk kalles valor catastral.

Borettslag (comunidad de propietarios)

I hvert boligkompleks er hver boligeier pålagt å betale en månedlig avgift for vedlikehold og vedlikehold av fellesarealene. Kostnadene varierer avhengig av boligkomplekset og dekker vedlikehold av hageområder, svømmebasseng, eventuelle sikkerhetsvakter, renhold og vedlikehold av andre fellesarealer. Strøm og vann er ikke inkludert i denne kostnaden.

Søppelhentingsgebyr (basura)

Søppelhenting betales til kommunen og koster 50–100 euro per år, avhengig av størrelse og plassering av eiendommen.

Boligforsikring (seguro de hogar)

Kostnaden for en vanlig 2-3 roms leilighet er mellom 300-400 euro per år, som da inkluderer både selve boligen og løsøret. Det er flere skandinaviske forsikringsagenter på Costa del Sol som kan tilby deg boligforsikring. Hvis du finansierer kjøpet gjennom en spansk bank, vil banken tilby deg forsikring for din bolig.

Elektrisitet

For å få overført strømkontrakten i ditt navn eller for å få en helt ny kontrakt går du til strømselskapets kontor på stedet du bor. Følgende må medbringes:

Det er viktig at du anslår ditt strømbehov før du bestiller strømmåleren. Høyere effektbehov gir naturligvis høyere kostnader både når det gjelder installasjon og forbruk. Det er viktig å sjekke at det er installert jordfeilbryter i eiendommen. Foreløpig er dette også et krav for eldre boliger.

Vann

Vannforsyningen forvaltes normalt av kommunen eller av et privat selskap som kommunen har engasjert. Når du kjøper bolig i Spania bør du alltid sørge for at vannmåleren er registrert i ditt eget navn. Følgende dokumenter skal bringes til vannselskapet:

Vannregningene sendes ut fra rådhuset eller fra selskapet som administrerer vanndistribusjonen. Hvis du tror det er tidligere ubetalte regninger (som du alltid bør sjekke med kommunen eller vannselskapet før du kjøper), kan du også bestille en helt ny vannmåler. Da tegner du ny kontrakt med vannselskapet, og tar ikke ansvar for tidligere eiers regninger. Dersom det kommer merkostnader ved montering av vannmåler, må ny eier bære disse kostnadene. Ved montering av ny vannmåler skal tidligere regninger betales og siste regning fremvises. Dette gjelder imidlertid ikke nyproduksjon. Det er også mulig å legge til rette for at de gamle, ubetalte regningene trekkes direkte fra kjøpesummen slik at den nye eieren kan betale dem. Prisene på vann varierer veldig avhengig av hvor i Spania du bor.

Søppeltømming og kloakkavgift

Kommunen har ansvar for søppelhenting. Regningen for søppeltømming kommer en gang i året. I noen kommuner inngår søppeltømming i den kommunale eiendomsskatten. Avløpsregningene kommer fire ganger i året og for det meste tar vannselskapet seg av dette. Noen ganger er også avløpsrensing inkludert i vannavgiften.