Lönar det sig att pensionera sig i Spanien?

Att Spanien tillhör svenskarnas absoluta favoriter när det gäller pensionering utomlands är inte så konstigt med tanke på landets klimat och den relativa närheten till Sverige. Tusentals svenska pensionärer har under åren valt att lämna Sverige för ett nytt och spännande liv på härliga Costa del Sol. Nu är det din tur!

Spanien – värmer såväl kropp som plånbok

Visst har vädret och klimatet en del med intresset för Spanien att göra. Ett bra klimat gör det lättare att leva och man blir gladare i ett varmare klimat än i ett kallt. Det sägs ofta att ett lands klimat och livsstil har en klart påverkbar effekt på människors hälsa. För äldre människor med slitna kroppar är det en stor lättnad att inte ha så stora svängningar i temperaturen. Det är inte bra för en gammal kropp att gå från en centraluppvärmd lägenhet i Stockholm med 22 grader varmt, ut i 10–15 graders kyla, det är läkare helt överens om. Kostvanorna är en ytterligare anledning till att många mår så bra i Spanien. Den så kallade medelhavsdieten, som består av grönsaker, fisk, bröd, olivolja och rött vin, är numera ganska allmänt accepterad som en av de mest hälsosamma i världen. För personer som lider av astma eller reumatism är Spanien rena himmelriket. Liksom för alla som ofta får förkylningar, lunginflammation eller lider av bronkit.
Att vakna på morgonen och nästan alltid se en blå himmel och en lysande varm sol är inte så dumt för välbefinnandet. Mentalt sett är det viktigt att inte behöva dra på sig vinterkläderna varje gång man ska ut och handla eller göra något annat ärende. I Spanien promenerar man mycket mer än i Sverige. Varför? Jo, naturligtvis för att det är ett behagligt promenadväder och man klär sig på ett lämpligt sätt. I Sverige går många pensionärer bara ut på vintern för att göra det allra nödvändigaste. Man går mellan bostaden och bilen, mellan bilen och arbetet/ affären eller mellan buss/tunnelbana och bostaden.

Skattefördelar för svensk pensionär i Spanien

Spanien tillhör inte något av de utpräglade lågskatteländerna för svenska pensionärer. Detta till trots så kommer en svensk pensionär som flyttar till Spanien att få mer i plånboken varje månad. Lägg därtill lägre levnadsomkostnader och ekvationen kan bli riktigt angenäm. Dessa fördelar erhåller du vid en permanent flytt till Spanien:
Inkomstskatten är progressiv och den generella skatteskalan återfinns inom intervallet 19 – 45 % men beror även i hög grad på vilken region som du är bosatt i. Innan beskattning sker äger du rätt till grundavdrag som uppgår till EUR 5 550. Om du är äldre än 65 år ökar grundavdraget till EUR 6 700.

Uppskov med svensk reavinst

Från och med 1 februari 2007 går att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning även om ersättningsbostaden ligger i Spanien eller i annat EU-land. För en svensk pensionär som flyttar till Spanien skapar detta möjligheter. Vid försäljning av den svenska fastigheten inför en emigration tillåts nu alltså uppskov i Spanien på precis samma sätt som tidigare gällt inom Sverige.

Hur och var beskattas din pension?

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Undantag från ovanstående regler förekommer, bl a beroende på medborgarskap.

Vid en första anblick på huvudregeln ovan kan man lätt få uppfattningen att skattebördan blir tung när man pensionerar sig i Spanien. Faktum är dock att du i princip alltid minskar skatten på din pension när du flyttar till Spanien. Detta beror på en mängd faktorer, bl a hur det spanska skattesystemet ser ut, spanska avdrag, svenska regler och inte minst hur dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien skall tolkas. Dessutom, när Sverige äger rätt att beskatta din pension så sker det inte med den vanliga svenska inkomstskatten utan särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, s.k. SINK-skatt som är 25 %. Om båda länderna äger rätt att beskatta en pensionsinkomst så reglerar dubbelbeskattningsavtalet länderna emellan hur avräkning skall ske. Detta innebär alltså att dubbelbeskattningsavtalen inte kan utvidga men däremot begränsa beskattningsrätten.

Den spanska sjukvården för en pensionär

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet.
Spanien tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Du måste ha ett intyg från svensk försäkringskassa och för att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men s k förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är just nu 63 år. Genom att lämna in intyget till Spaniens motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Spanien. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien. Detta medför alltså att du omfattas av Spaniens sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t.ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiska sjukförsäkringskortet varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.