Arvsskatt om man ärver en bostad i Spanien?

Alla som vid dödsfall ärver egendom i Spanien är enligt lagen eller testamente i princip skyldiga att göra en arvsskattedeklaration i Spanien, oavsett om det är lagen enligt hemvistprincipen eller nationalitetsprincipen som tillämpas.
Om den som ärver har residencia i Spanien, är hen skyldig att betala arvsskatt för all egendom hen får genom arv, oavsett var egendomen är belägen.

Om den som ärver inte är resident i Spanien är hen bara skyldig att betala arvsskatt för den egendom som hen ärver och som är belägen i Spanien (t.ex. fast egendom eller pengar på banken).

Arvsskattens storlek beror på tre faktorer:

Nya arvskatteregler i Andalusien

Den 20 september 2017 kom de två partierna PSOE och Ciudadanos överens om att ändra arvsskatten i Andalusien. Från den 1 januari 2018 gäller den nya arvsskatten enligt följande. Det undantagna minimumet har gått från 250,000 euro till 1 000 000 euro. Vid arv under det beloppet betalas ingen arvsavgift. Endast barn, make/a eller föräldrar till den avlidne kan dra nytta av detta undantag. Före reformen den 1 januari 2018 var arvsavgiften som betalades i Andalusien en av de högsta i Spanien.
Den spanska arvsskatten är progressiv. Den börjar med 7,65% och slutar med 34%. Beroende på släktförhållande höjs procentsatsen, ju avlägsnare arvingen är desto högre procentsats. Arvsskatten regleras av den rikstäckande lagen och av den regionala lagen som varierar i de olika regionerna i Spanien.