Advokaten oumbärlig vid ett bostadsköp i Spanien

Proceduren vid köp av fastighet i Spanien är inte komplicerad om man gör det på rätt sätt. Eftersom mäklarens primära uppgift i Spanien är att sammanföra köpare och säljare utan att djupare gå in på olika juridiska frågor angående bostaden, så klarar du normalt inte av att göra ett fastighetsköp utan en advokat vid sin sida.
Kom ihåg att alla dokument som är aktuella vid ett köp är på spanska. Det är nästan omöjligt för dig som privatperson från Sverige och utan kunskaper i spanska att vara helt säker på att affären görs korrekt. Vi rekommenderar att du som köpare har en opartisk advokat som företräder dig genom hela köpprocessen ända fram tills du får lagfart.

Advokatens roll i fastighetsaffären

Advokaten kontrollerar om det finns brister och fel i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad med gamla lån eller servitut, att bostaden verkligen ägs av den person som uppger sig vara ägaren och att inga gamla räkningar ligger förfallna till betalning. Advokaten hjälper dig också att ansöka om ett spanskt personnummer (NIE-nummer) och att öppna ett konto i en spansk bank. Utan dessa två saker kan du som utlänning inte köpa en bostad i Spanien.
Genom att anlita en advokat och ge hen en fullmakt för alla moment i en fastighetsaffär, kan du lugnt luta dig tillbaka och låta advokaten sköta alla papper som behöver skrivas under ända fram till den dag du blir lagfaren ägare. Säljaren har också nästan alltid en advokat och de två samarbetar genom hela affären. Vidare ser advokaten till att du får nya kontrakt med el- och vattenbolag samt att Jdessa räkningar skickas till din bank för autogirobetalningar (domiciliación).
Många spanska advokatbyråer har engelsk- eller skandinaviskspråkig personal. Det finns också flera skandinaviska advokatfirmor utmed kusten som vi varmt kan rekommendera. Att anlita en advokat i en fastighetsaffär i Spanien är att betrakta som en investering i säkerhet för din del. Normalt är advokatens arvode 1 procent av köpesumman.

Viktiga saker som din advokat kontrollerar: